AUDIO - Fon Centr. s.r.o.

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu, řeči a rovnováhy. Sluchadla, technické pomůcky pro nedoslýchavé

Lékaři:

Přednosta:
prim. MUDr Radan Havlík, PhD.
specialista na audiologii a foniatrii, korekce sluchových vad sluchadly, diagnostika a léčba hlasových poruch

Zástupce přednosty:
MUDr Pavla Weberová 
specialista na audiologii a foniatrii, korekce sluchových vad sluchadly, diagnostika a léčba hlasových poruch, péče o nejmenší děti se sluchovým postižením

Odborný foniatr:
MUDr Eva Bártková
specialista na foniatrii, poruchy výslovnosti korekce vad sluchu,hlasové poruchy

MUDr Michaela Vojnová 
specialista na foniatrii, poruchy výslovnosti korekce vad sluchu,hlasové poruchy, vyšetření závrativých stavů

MUDr Krunoslav Roglič
specialista ORL

doc MUDr Mojmír Lejska, CSc., MBA 
emeritní přednosta

MUDr Eva Kadaňková
specialista v neurologiie, vyšetřování a léčba závrativých stavů

Odborní pracovníci:

hlasový terapeut:
doc MgA Jana Frostová, PhD.
hlasový teraput

odborný surdopedagog :

Mgr.  Jindra Smisitelová 
dětská audiologie, specialista na vývoj dětské  komunikace

audiologické sestry:
Hana Malásková  - vrchní sestra
Martina Hladká
Jana Danielová
Eva  Ščudlová                                                                                                                                                                                                                                                                                                       LucieBurianová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

logopedi a surdopedi:

PhDr Lenka Hricová, PhD., MSc.  
Mgr. Helena Dvořáčková 
PhDr. Radka Horáková, PhD.                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mgr. Marcela Šímová
Ing- Bc Petra Šestáková                                                                                                                                                                                                                                                                          
  

sluchadla:

Dagmar Zrnéčková
Lucie Burianová                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ing.Martin Lejska, MBA  + technici firem

recepce:

 Dagmar Hudcová

opravy sluchadel, technika, laboratoř, a další